Out in the line up
Out in the line up
Out in the line up
Out in the line up
Out in the line up
Out in the line up
Out in the line up
Out in the line up
Out in the line up
Out in the line up

 OUT IN THE LINE UP

The starting grounds for ‘OUT IN THE LINE UP’ was a need to return to an inner ground, find an inner spring and be loyal to it; and look for a new place, a new personal language. The idea was to begin to create movement from the primary and the amorphous, what does not yet have a clear and gathered identity, and perhaps may seem less beautiful, less obvious and less lucrative.

Before the form gathers and identifies itself is that somewhere there lies the potential. The possibilities that lie within are unclear and unknown; yet we know that at some point it will develop and show itself (to varying degrees). What is it about original sensation, original movement of a newborn – not yet known but fresh and full of potential and possibilities?

Can we go back to where we feel a limitation to our being has hindered something from us, from our potential? And if we deeply learn to accept that limitation, can we allow for something else to grow from within it? Is limitation by necessity a restrictive and coercive force, a source of suffering; or can we use limitation as a creative force that guides us and gives us meaning? Can we search back into early stages, find those limitations, and choose again as adults? What is the somatic difference between sensation in early stages and later in life?

The research will focus on the various sensations and emotional reactions rising from this limitation – whether it would lead to over-stimulation, apathy, chaos, calm, or any other experience. We will pose questions about personal identity within relationships; about the development of an identity that isn’t yet fully formed but lives in a highly defined structure; about stability, balance, and force; about being completely immersed in another’s action or resisting and redefining the given circumstance from within them.

Can separate wills truly work together in this mode of tri-existence? And if so, to what extent, for how long, and at what price? Where and in what ways do they collide, crash even? And what are the somatic and emotional consequences of this physical research?

NADAR ROSANO (ISRAEL)
Nadar Rosano is an internationally renowned choreographer, dancer, and teacher who currently resides in Tel-Aviv. His work has been presented in Spain, Lithuania, Cyprus, Israel, Korea, Portugal, Germany, Poland, Holland, Bulgaria, Serbia, Romania and Switzerland. Nadar Rosano started to dance at the Gahton Academy in Kibbutz. After the graduation he has worked with Da Da Dance Company in Jerusalem. In 2003 his solo piece “What and where will he do?” was presented at the Susan Dalal Theatre. In 2005 he created “Running Backward” – a solo performance that was shown at the Intimadance Festival and at the several other dance festivals in Israel.

As an educator, he is currently teaching Contemporary and Release technique in Isreal, Spain, Lithuania, Switzerland, Romania, Poland, and the United States.

Choregraphy and Concept: Nadar Rosano
Dancers: Maga Radłowska, Bartek Figurski, Szymon Osiński
Sound Design: Nadar Rosano, Szymon Osiński.
Music: Arvo Part, Har-El Prussky
light design: Witold Kaczkowski
Costume Design: F-F-F
Consultation: Wlodzimierz Kaczkowski

Performed at10th International Theatre Dance Festival Zawirowania’ in Warsaw, ‘Polish Dance Platform’ in Warsaw, ‘Quinzena de Danca Almada’ (Contemporary Dance Festival) in Portugal and ‘Dancing Partners Festival’ in Harnosand and Sundsvall, Sweden.

 

 

OUT IN THE LINE UP

Punktem wyjścia do spektaklu „Out in the line up” była potrzeba powrotu do pierwotnego, wewnętrznego źródła i bycie lojalnym wobec niego. Dopiero potem możliwe jest poszukiwanie nowych miejsc i nowego języka ciała. Ideą jest, aby kreowany ruch był pierwotny i bezkształtny, by nie miał czystej i uporządkowanej formy, przez co może wydawać się mniej piękny, mniej oczywisty i mniej wydajny.

Zanim ukształtuje się forma, gdzieś w przestrzeni pojawia się potencjał. Możliwości, które leżą w zasięgu są niejasne i nieznane. Wiemy jednak, że w pewnym momencie ujawnią się (w różnym stopniu). Co takiego jest w pierwotnym, jeszcze nieznanym, ale świeżym i pełnym potencjału i możliwości odczuwaniu nowo narodzonego dziecka? Czy możemy powrócić do miejsca gdzie czujemy się ograniczeni, gdzie czujemy, że nasz byt i potencjał jest hamowany? A jeśli w pełni nauczymy się akceptować te ograniczenia, to czy możemy pozwolić na to, aby coś z nich powstało?

Czy ograniczenie jako potrzeba restrykcyjnej i represyjnej siły jest źródłem cierpienia, lub czy możemy użyć naszych ograniczeń jako siły kreatywnej, która prowadzi nas i określa nasze znaczenie? Czy możemy powrócić do naszych wczesnych lat, odnaleźć te ograniczenia, a potem wybrać je ponownie jako dorośli? Jaka jest cielesna różnica między odczuwaniem w młodości i w późniejszym życiu?

Badanie skupia się na różnych wrażeniach i emocjonalnych reakcjach pochodzących z tych ograniczeń, nawet jeśli będzie to prowadzić do nadmiernej stymulacji, apatii, chaosu, spokoju i wielu innych doświadczeń. Będziemy stawiać pytania o indywidualną tożsamość w obrębie relacji międzyludzkich, o rozwój tożsamości, która nie jest jeszcze w pełni uformowana, ale funkcjonuje w bardzo określonej strukturze, o stabilność, równowagę i siłę. Będziemy zanurzać się w czyjeś działania i opory oraz redefiniować okoliczności powstałe w nich.

Jakie są cielesne i emocjonalne konsekwencje tego fizycznego badania?

Choreografia i koncept: Nadar Rosano
Performują: Magdalena Radłowska, Bartek Figurski, Szymon Osiński
Koncept muzyczny: Nadar Rosano, Szymon Osiński.
Muzyka: Arvo Part, Har-El Prussky
Światła: Witold Kaczkowski
Kostiumy: F-F-F
Konsultacja: Wlodzimierz Kaczkowski

 

Out in the line up

  • Categories →
  • Zawirowania Dance Theatre
 
 
Back to top