The conspiracy
The conspiracy
The conspiracy
The conspiracy
The conspiracy
The conspiracy
The conspiracy

THE CONSPIRACY

The project is almost a laboratory test to examine the relationship between violence and the media image. This is an example of a relationship between two women, showing compassion for the victim reflected with the grim fascination of the executioner. Where in the theater does a risky game end, and a real rape begin? What is the model of mass culture? Are violence in prisons, death of dictators and street fighting types of mass culture models, when they are used as kitschy images on the internet? Does art have the right to process the violence and make of it a work of art? How far can you go with the provocation of nudity, violence and suffering? Is it not insulting to the victims when using sexually abusive context? Is there such a thing as crime pornography? These questions were the inspiration for the project, performed by two dancers who are trying to investigate the problem and to present it in the context of contemporary events and their reflections of mass culture.

Choreography and performers: Paulina Święcańska, Maga Radłowska

Coproduction: The Perform Group and The Dance Theatre Zawirowania

Director: Włodzimierz Kaczkowski

Performed at ‚The Art Nastup Dance Festival’ in Lviv, Ukraine and 10th International Theatre Dance Festival Zawirowania’ in Warsaw, Poland.

 

THE CONSPIRACY

The Conspiracy jest przenikliwą i intensywną próbą zbadania zależności między przemocą a jej medialnym wizerunkiem. Spektakl łączy w sobie dwa przeciwstawne uczucia: z jednej strony współczucie dla ofiary, z drugiej zaś fascynacja katem. Tancerki w kontekście współczesnych wydarzeń i ich odbicia w kulturze masowej, w wyzywający sposób próbują odpowiedzieć na pytania: Gdzie kończy się ryzykowna zabawa w teatr, a zaczyna realny gwałt? Czy sztuka ma prawo przetwarzać przemoc i tworzyć z niej dzieło sztuki? Jak daleko można się posunąć w prowokacji własna nagością, przemocą i cierpieniem? Czy istnieje coś takiego jak pornografia zbrodni?

Choreografia i tańczą: Paulina Święcańska, Magdalena Radłowska

Koprodukcja: Fundacja Perform i Teatr Tanca Zawirowania

Dyrektor: Włodzimierz Kaczkowski

Wystapili podczas The Art Nastup Dance Festival na Lwowie, Ukraina i podczas  X Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania, Warszawa.

The conspiracy

  • Categories →
  • Zawirowania Dance Theatre
 
 
Back to top